InfraNatur

InfraNatur - biodiversitet på baneterræner

Projektet InfraNatur skal fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner og øge påskønnelsen af den, uden at begrænse den nuværende brug.


InfraNatur-projektet omfatter både overvågning, pleje og formidling af baneterrænernes natur og udføres i samarbejde med Habitats og Naturhistorisk Museum Aarhus for Banedanmark og Miljøstyrelsen.


Siden projektets start er der udarbejdet en række rapporter og publikationer og afholdt flere formidlingsarrangementer, herunder en InfraNatur-konference i april 2019. 


På projektets hjemmeside hos Miljøstyrelsen kan læses mere om biodiversitet i byerne. Her kan også hentes både faglige oplæg om bynatur og plejeplaner for de syv InfraNatur-områder, der er udvalgt til naturpleje.

Helårsgræsning med gedebukke i Rødbyhavn

Bachelor-projekt af Mikkel Gaardsted Jensen

Juni 2019

Banens naturkvalitet

Basisanalyser af 18 udvalgte baneterræner.

Juni 2018

InfraNatur - inspirationspapir

Inspirationshæfte om baneterrænernes natur

Juni 2017