Om Natur360

Natur360 leverer naturfaglig og professionel rådgivning, forvaltning og formidling af natur og friluftsliv. Vi er altid åbne for nye samarbejder og mødes meget gerne til en snak om fælles projekter.

Vi hører hjemme på Sjælland men opererer i hele landet og det sydlige Sverige.


Natur360 tilbyder rådgivning og assistance inden for en lang række naturrelaterede opgaver, herunder blandt andet:


* Naturovervågning og -registrering

* Naturrelaterede udviklingsprojekter

* Formidling af natur

* Vejkantsnatur

* Kontrolleret afbrænding af naturarealer

* Udsåning - planlægning og sammensætning af frøblandinger

* Friluftsliv - planlægning og formidling

* Bynatur - biodiversitet, registreringer, rådgivning og drift

* Rådgivning om naturforvaltning

* Miljøvurderinger

* Planlægning og rådgivning af naturprojekter

* GIS-analyser og udarbejdelse af kort

* Registrering af biologisk værdi og potentiale i skov

* Layout af skilte, foldere og turkort

* Praktisk naturpleje

* § 3-sagsbehandling

* Skræddersyede kurser om miljøportalen, QGIS, naturpleje mv.Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere

Vi er

Johanne Salomon Bak - Partner og seniorkonsulent

Cand. Scient i biologi (2008)


Har arbejdet med forvaltning og rådgivning om dansk natur siden 2009 som konsulent. Medstifter af Natur360.

Arbejder med udvikling og udarbejdelse af drifts- og plejeplaner for naturområder og vejkantsnatur, miljøvurderinger af anlægsprojekter, kontrolleret afbrænding, naturkortlægninger og -registreringer samt håndtering af data på bl.a. Danmarks Miljøportal og i QGIS.


Kontakt:

Johanne(at)natur360.dk

Tlf: 40 94 51 31Laura Emilie Beck - Partner og seniorkonsulent

Cand. Silv (2009)


Har arbejdet med formidling og forvaltning af dansk natur siden 2000 i stat og kommune og siden 2011 som konsulent. Medstifter af Natur360.

 

Arbejder med udvikling og udarbejdelse af drifts- og plejeplaner, udviklingsprojekter, analyser og kurser i QGIS, praktisk naturpleje, kontrolleret afbrænding, layout og illustrationer, formidling af biodiversitet og naturværdier, naturregistreringer samt naturværdier i skov.


Kontakt:

Laura(at)natur360.dk

Tlf: 24 22 24 23Anders Neiendam Michaelsen - Partner og seniorkonsulent

Bach. Scient i biologi (2002)


Har arbejdet med registrering, pleje, formidling og forvaltning af dansk natur siden 1999 i stat og amter og siden 2003 som konsulent. Medstifter af Natur360.

 

Arbejder med udvikling af strategier og planer for biodiversitet, naturregistrering og -kortlægning, udvikling og udarbejdelse af drifts- og plejeplaner for naturområder, praktisk naturpleje samt formidling og undervisning i botanik, biodiversitet og kontrolleret afbrænding.


Kontakt:

Anders(at)natur360.dk

Tlf. 40 29 91 59Rikke Milbak - Partner og seniorkonsulent

Cand. Scient. i biologi (2005)


Har arbejdet med registrering, pleje og forvaltning af dansk natur siden 2002 i amter, kommuner og siden 2016 som konsulent.


Arbejder med udvikling af strategier og planer for biodiversitet, udviklings-, drifts- og plejeplaner af naturområder, naturregistrering, kortlægning af biodiversitetspotentialer og borgerinddragelse.


Kontakt:

Rikke(at)natur360.dk

Tlf. 22 32 60 15Cecilie Kristensen - Konsulent

Cand. Scient i biologi


Kandidat i Økoinformation og Biodiversitet med speciale i botaniske samfund på dyrkningsprægede lavbundsarealer. Arbejder med botanisk diversitet og biodiversitet i åbne naturtyper og skovarealer, formidling, GIS, naturpleje, naturforvaltning og naturregistreringer.


Kontakt:

Cecilie(at)natur360.dk

Tlf: 51 93 43 60Johanne Bak
Laura Beck
Anders Michaelsen
Rikke Milbak
Anders Michaelsen

Eksterne samarbejdspartnere

Lars Andersen


Har mange års erfaring med feltovervågning af sommerfugle / lepidopterologi i Danmark, Europa og så fjerne steder som i Nepal og Bolivia. Har opbygget viden om adfærd hos sommerfugle, habitat-

vurderinger, fotodokumentation & registrering med gps koordinater.


Kontakt: improba07(at)gmail.com eller hjemmesiden Danske natur

Lars Thomas

Cand. Scient. i biologi


Har siden midten af 1980’erne arbejdet med en lang række forskellige dyregrupper. Fra omkring 2000

har fokus især ligget på entomologien, specielt biller, men også en lang række af de mindre kendte artsgrupper såsom ørentviste, sommerfuglemyg, sølvkræ, bænkebidere m.fl. Har desuden stor erfaring med populærvidenskabelig formidling i skrift og tale. Forfatter til mere end 50 titler om bl.a. zoologi, naturvidenskab generelt og folklore.


Kontakt: Larsthomas1960(at)gmail.com

Lars Maltha Rasmussen

Master i landskab og planlægning, ornitolog


Specialist i fugleøkologi, både havfugle, vandfugle, rovfugle og terrestriske arter i øvrigt. Certificeret

dronepilot og har udført flere ogaver med registrering af fuglekolonier og vegetation. Har desuden stor erfaring med registrering af padder. Arbejder med forvaltning og formidling af natur, biodiversitet,

arktisk miljø og miljøkonsekvensvurderinger.


Kontakt: lars(at)natur360.dk

Thomas W. Johansen

Datamatiker


Har siden 1998 arbejdet professionelt med systematiske registreringer af fugle og pattedyr. Specialeområder er identifikation af fugle, havpattedyr og flagermus. Har siden 2011 arbejdet intensivt med bestemmelse og kortlægning af danske flagermus og derigennem opnået stor erfaring med lytning med ultralydsdetektor.


Kontakt: thomas.w.johansen(at)gmail.com

Pierre-Henri Cosserat

Cand. Scient i biologi


Biolog med speciale i økologi og biodiversitet og stor erfaring med feltarbejde og artsbestemmelse af planter og insekter. Har specialiseret sig i entomologi, særligt vilde bier og har medvirket i natur- og overvågningsprojekter i Frankrig, Belgien og Danmark med bl.a. naturregistrering og overvågning af insekter. Arbejder ligeledes med dataanalyse i forbindelse med biostatistiker.


Kontakt: ph.cosserat(at)gmail.com


Lars Andersen
Nina Kjær Pedersen
Lars Maltha
Lars Maltha
Ellis Pedersen