Ild

Natur360 er involveret i en række projekter, hvori 🔥ILD🔥 indgår på forskellig vis.


Projekterne med afbrænding foregår primært på græsdominerede arealer. Formålet med afbrændingerne er alt overvejende at give bedre plads til blomstrende urter, og dermed øge mængden af fødekilder og levesteder for bl.a. insektlivet (en del insekter er ret "kræsne" i forhold til hvilke planter de vil spise og lægge æg på).


Bynær afbrænding, Nørrevangssletten i Birkerød

Nørrevangssletten i Birkerød er af Rudersdal Kommune udlagt til forsøg med kontrolleret afbrænding i perioden 2016-2021.

 

Formål: at vurdere praktiske, natur- og miljømæssige fordele ved kontrolleret afbrænding i forhold til den pleje, der ellers foretages på græsarealer i kommunen.

 

Der foretages årligt en vurdering af afbrændingens effekt, og indtil videre ser det ud til at naturplejemetoden har været med til at skabe øget værdi både naturmæssigt og rekreativt!

 

Læs mere om projektet her

Nørrevangssletten - 10-11 april 2018
11. april 2018 - netop færdige!
7. maj 2018 - 4 uger efter afbrænding
29. maj 2018 - musevikke godt på vej
29. maj 2018 - pomerans-høgeurt
6. juni 2018 - violetrandet ildfugl!
6. juni 2018 - flor af pomerans-høgeurt
14. juni 2018 - lille køllesværmer.
Foto: Lars Andersen
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - lille ildfugl
5. juli 2018 - stor knopurt
5. juli 2018 - bugtet kløver
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - gul snerre
5. juli 2018 - liden klokke
5. juli 2018 - markant forskel på brændte (forgrund) og ikke-brændte (lyst skær fra græsser i midten) arealer
5. juli 2018 - øget værdi - både naturmæssigt og rekreativt

Pleje af rigkær med afbrænding

I samarbejde med Natur&Landbrug ApS har vi i perioden 2015-2018 udført et projekt med afbrænding af rigkær domineret af butblomstret siv og kær-star.

 

Formål: at dokumentere, om forårsafbrænding af vissent plantemateriale (førne) i disse rigkær, er et velegnet restaureringsværktøj.

 

Download rapporten (web-kvalitet) eller læs mere om hele projektet her